El Pallars té una climatologia d’influència clarament mediterrània fins als 1.500 m. A partir d’aquesta cota trobarem un clima alpí.

Les altures, els diversos vessants del relleu abrupte i aquest clima particular, configuren una vegetació amb cinc pisos diferents: el pis basal (dels 600 m als 1.000 m), amb alzines i roures, la muntanya mitjana (dels 100 m als 1.600 m), amb roures, faigs, avets i pi roig, el pis subalpí (dels 1.600 m als 2.200 m), amb pi negre, el pis alpí (dels 2.200 m als 2.800 m), amb pastures, i elpiso nival (a partir dels 2.800 m), amb poc herbatge i molta roca.

foto pastures

La major part de la superfície que envolta els pobles encara la conformen els prats de dall, malgrat el clar retrocés en el sector agrícola.

Hi ha alguns boscos reconeguts com l’avetosa de la Mata de València, el bosc de Virós i el de Bonabé, el bosc de bedolls d’Ancs i Baiasca, etc.

fotos bosc pi roig

Font: Turisme Pallars Sobirà

Enllaç: http://ow.ly/jQkca