Entre les diverses mostres d’artesania tradicional que trobarem en els comerços , destaquen els salers de fusta , les beçulles , la ceràmica , la cistelleria i l’artesania agroalimentària .

Els salers , que es fabriquen des de temps immemorials en les mateixes cases , acostumen a ser de fusta de pi i estan decorats exteriorment amb esgrafiats de motius tradicionals . S’utilitzaven tant per a ús domèstic com per part dels pastors , i servien per poder tenir la sal a prop del foc , resguardada de la humitat , sense que es cremés ni s’embrutés .

Les beçulles era utilitzades , sobretot , pels pastors . Es tracta d’un recipient fet d’escorça de bedoll , que servia per agafar aigua dels estanys , fonts i rius , fins i tot servia per escalfar líquids al foc .

Havien existit dos importants terrissers : un a Gerri de la Sal i l’altre a Rialp . El primer va tancar definitivament el forn després de la guerra civil , i el segon , va fer el mateix al voltant de l’ any 1962 . Actualment a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu es poden adquirir reproduccions de les peces més tradicionals : pitxelles , plats , soperes , safates , escorredores, formatgeres …

La cistelleria també era una activitat que , poc o molt, s’exercia dins de les mateixes cases quan tothom s’autoabastia del necessari per viure . Per tant , les cistelles es fabricaven amb el que tenien a mà en cada moment : vímet , tintolaina , avellaners … avui es produeix cistelleria bàsicament d’avellaner : paneres , cistelles per anar a l’hort o agafar bolets …

Finalment , trobarem nombroses mostres d’artesania agroalimentariarelacionada amb els làctics ( formatges , iogurts ) , el processament de les carns ( embotits , patés, pa de fetge ) , les plantes medicinals i aromàtiques , les fruites ( melmelades , licors ) , etc .

 

Font : Turisme del Pallars Sobirà