Hotel Les Brases, INVERSIONS I CONTRACTES, SA. amb domicili a l’Av. Generalitat, nº 27 de Sort, amb C.I.F. A25376609, realitza aquest durant el mes d’abril de 2018 d’acord amb les presents bases:

 1. .Participar en aquest sorteig organitzat per l’Hotel Les Brases és totalment gratis i voluntari. No cal comprar cap producte ni servei per a participar.
 2.  El premi consta de:
 • Dues nits a L’Hotel Les Brases per a dues persones en règim d’Allotjament i Esmorzar (la data escollida ha d’estar entre el 2 de maig i el 31 de maig de 2018, excloent els dies 19 i 20 de maig).
 • Descens de barrancs per a dues persones (activitat guiada per una empresa externa).
 1. La participació serà vàlida si el participant compleix amb uns requisits mínims dins dels terminis establerts, des del dia 11 fins el 29 d’abril de 2018, ambdós inclosos:
 •  Ha de ser major d’edat.
 •  Ha de ser Seguidor de la pàgina de Facebook de l’Hotel Les Brases.
 • En qualsevol de les publicacions del Sorteig, d’esmentar a la persona amb qui gaudiria del premi en cas de resultar guanyador.
 • S’ha de fer subscriptor de Hotel Les Brases (subscripció 100% gratuïta) completant el Formulari d’aquesta página.
 1. Es imprescindible que les persones que vagin a realitzar l’activitat de descens de barrancs es trobin en perfectes condicions físiques i mentals.
 2. La activitat de Descens de Barrancs es pot cancel·lar sense previ avís si el monitor ho considera necessari per qualsevol motiu: condicions meteorològiques adverses, etc.
 3. El Sorteig es realitzarà a través de l’aplicació independent    Sortea2.
 4. La resolució del sorteig se celebrarà el 30 d’abril de 2018.
 5. Al guanyador o guanyadora se li comunicarà personalment, a través d’un missatge privat per Facebook, la notícia i / o mitjançant un correu electrònic.
 6. A seu torn el nom del guanyador o de la guanyadora es publicarà a les xarxes socials de Hotel Les Brases i allà on l’empresa estimi convenient. Tots els participants manifesten i garanteixen que autoritzen l’ús de la seva imatge i nom per part d’Hotel Les Brases en el marc del Sorteig i amb caràcter informatiu.
 7. El guanyador haurà de contestar al missatge enviat per El Hotel Les Brases en un termini de 24 hores. Si l’empresa no rebés resposta en aquest termini, es procediria a realitzar de nou el sorteig entre la resta dels participants i el dia 2 de maig de 2018 anunciaria el nou guanyador o guanyadora a les xarxes socials (també se li notificaria per correu electrònic i / o per missatge privat per Facebook).
 8. La falta d’un dels requisits exclourà dit participant del sorteig.
 9. Sólo es válida una única participació per persona.
 10. El guanyador es compromet a enviar a Hotel Les Brases fotos de la seva estada a l’Hotel Les Brases i de la seva activitat a l’aire lliure per a la seva difusió en xarxes socials.
 11. El personal de l’Hotel Les Brases, així com els seus familiars fins a primer grau, no podran participar en el sorteig.
 12. La empresa externa que guiarà l’activitat de Descens de Barrancs no té cap responsabilitat en aquest sorteig, ni obligacions sobre el mateix.
 13. Hotel Les Brases es reserva la condició de cancel·lar el sorteig o realitzar modificacions en el mateix si ho estima necessari.
 14. A tal d’acreditar la titularitat del guanyador o guanyadora, l’empresa podrà sol·licitar la remissió de la fotocòpia del DNI o d’un altre tipus de document identificatiu al premiat o premiada, a més de sol·licitar el seu telèfon de contacte perquè un responsable de l’Hotel Les Brases pugui acordar la data d’allotjament a l’Hotel i l’hora del Descens de Barrancs.
 15. Aceptación de les bases. La participació en aquest sorteig, suposa l’acceptació de les bases del mateix, així com l’acceptació del criteri que estableixi The Les Brases per a les resolucions totes les qüestions deriven