Tota la zona del Pallars Sobirà ha estat des de sempre una comarca purament ramadera i agrícola, la qual cosa ha condicionat les festes i tradicions del lloc, les quals fins fa ben poc han seguit principalment aquest cicle.

Fa alguns anys les trobades es duien a terme durant el mes de maig, just abans que tingués lloc la esquella d’ovelles així com la marca dels ramats per pujar-los fins a alta muntanya. Les fires del lloc es duien a terme durant els mesos de tardor, les quals coincidien just amb la baixada d’ovelles, mentre que les festes majors del lloc es realitzen durant els mesos d’hivern, ja que era quan els vilatans amb prou feines tenien treball a realitzar .

Però tot això en els últims anys ha canviat a causa del turisme, de manera que s’han dut a terme diferents modificacions en les dates en què se celebren les seves festes majors, traslladant als mesos d’estiu. I és que en els mesos estivals és precisament quan el nombre de visitants és molt més gran. També és important destacar que algunes fires han anat desapareixent amb el canvi dels temps.

Entre les festes més rellevants del lloc cal tenir en compte del seu calendari litúrgic dates com el Carnestoltes (on no poden faltar seu exquisit farcit de Carnaval, els seus calderades, així com la Passa), l’època de Nadal (un festes de celebració purament familiar), així com la Pasqua (es duen a terme riques menjars en grup a l’aire lliure).

Amb l’arribada de l’època estival els vilatans es posen mans a l’obra per festejar una popular festa coneguda com les falles d’Isil i d’Alins. Però la cosa no acaba aquí, ja que durant el bon temps també es duen a terme múltiples festivitats i esdeveniments socials, culturals i esportius típics de la zona del Pallars Sobirà.

Tampoc pot quedar al tinter la festa que se celebra a la població de Sort el dia 24 de juny, una festa popular on els vilatans parteixen amb torxes de foc realitzant una marxa nocturna des de la muntanya fins al poble. Aquesta tradició és digna de contemplar, ja que una vegada que els vilatans arriben fins al poble, tots ells celebren un gran sopar popular.

És important dir que una gran part de les comarques lleidatanes celebren les seves festes majors durant el mes d’agost, un mes en el qual el calendari de propostes està ple de bones alternatives per a tots els gustos, que passen des de cicles de concerts fins a activitats tradicionals.

Editorial Hotel Les Brases

Àrea de Comunicació