Tenim forfets a bon preu sota resera previa -- cancela sense gastos 48h abans- oferta gourmet 15%dto
Entrada
Sortida

Política de privacitat

IDENTITAT I DIRECCIÓ DEL RESPONSABLE DEL FITXER ON ES TROBEN EL SEU DADES

En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, INVERSIONS I CONTRACTES, SA li informen que en introduir les seves dades a través dels formularis electrònics de la nostra web o al enviar el seu "currículum vitae" ens proporcionarà determinats Dades de Caràcter Personal que es tractaran de forma automatitzada i s'incorporaran als corresponents fitxers mixtes, prèviament registrats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, dels quals el responsable del fitxer és o serà titular i responsable i, si s'escau, encarregat del tractament.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La recollida i tractament automatitzat de les seves Dades Personals té com a finalitats les següents: Gestió de clients a tot el relacionat amb els serveis i allotjament als nostres hotels. En el cas de remetre'ns el seu "Currículum Vitae", la finalitat serà l'estudi dels diferents "currículum" perquè pel nostre departament de Recursos Humans es procedeixi a la selecció de personal que reuneixi un perfil idoni per incorporar-se a l'empresa. Vostè consent que les seves dades siguin d'aquesta manera tractats i no sent utilitzats per a altres usos. Així mateix, per la present, vostè consent que les seves dades siguin tractades amb finalitats promocionals i de màrqueting incloent aquestes accions l'enviament de comunicacions comercials electròniques per al conjunt de productes i serveis que oferim així com altres afins al sector hoteler, viatges, gastronomia i oci . D'altra banda, si vostè fa una reserva en algun dels nostres hotels, Hotel les brases actuarà com a encarregat del tractament i el responsable de les seves dades serà l'Hotel associat on vostè finalment s'allotgi.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

L'informem que vostè com a titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, n'hi haurà prou sol·licitud escrita i signada dirigida a Inversions i Contractes SA - CIF A25376609, Departament de RRHH, a l'adreça: carrer av / generalitat 27, sort 25560, Lleida, Espanya o enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic info@hotellesbrases.com, amb el següent contingut:
Si la sol·licitud s'exercita pel propi interessat - Identitat del sol·licitant: Nom i cognoms de l'interessat i fotocòpia de DNI. La fotocòpia de DNI es pot substituir sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret - Domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant - Petició en què es concreta la sol·licitud (accés, rectificació, cancel·lació i oposició)
En cas que exerciti els drets de rectificació o cancel·lació haurà d'indicar a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar, si escau. - Aportar documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud s'exercita a través de representant voluntari / legal - Identitat del representat: aportació de còpia de DNI o document equivalent - Representació conferida pel titular de les dades personals. - Domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant - Petició en què es concreta la sol·licitud (accés, rectificació, cancel·lació i oposició)
En cas que exerciti els drets de rectificació o cancel·lació haurà d'indicar a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar, si escau. - Aportar documents acreditatius de la petició que formula.

CESSIÓ

L'informem que, en compliment de la legislació vigent, les seves dades són cedides a Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat. A causa de les característiques pròpies de l'activitat i els serveis de Hotel les brases sa i per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, es fa necessària la cessió de dades personals a tercers, incloent transferències internacionals. Així mateix, per la present consent que les dades personals que ens subministri, inclosa la situació d'impagament, siguin cedides a empreses del Grup Hotel les brases i per a les esmentades finalitats i, en particular, per a fins promocionals i de màrqueting tant per compte d'Hotel els brases com per compte dels seus. Totes les empreses del Grup Hotel les brases i estan referenciades en la nostra Web www.hotellesbrases.com. Per al cas de remetre'ns el seu CV, el responsable del fitxer li comunica que les seves dades personals seran cedides a empreses del Grup Hotel les brases i dedicades al sector hoteler referenciades a l'Avís legal, per tal de fer-li participar en els processos de selecció de les empreses del Grup i els seus.

ÚS DE COOKIES

Així mateix, l'informem que quan es connecta a la nostra pàgina web, l'ordinador on la tenim allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora a la qual ha entrat, a la qual ens ha abandonat, i per quines parts de la nostra pàgina web s'ha mogut. Això es fa necessari perquè el nostre ordinador tingui coneixement d'aquestes dades del seu ordinador i d'aquesta manera poder comunicar-se amb ell per enviar-li el que vostè li demani a través del seu navegador i pugui veure-ho a la pantalla. Ni el nostre ordinador ni nosaltres mateixos podem conèixer les seves dades personals si no ha estat vostè mateix el que ens els ha proporcionat. El nostre ordinador, on està allotjada la pàgina web, utilitza "cookies" per millorar el servei que prestem.

Aquestes "cookies" s'instal·len automàticament però no contenen cap tipus d'informació sobre vostè sinó, exclusivament, informació tècnica que permet la millor comunicació amb el nostre ordinador. Si és el cas, aquesta informació només serà tractada únicament amb caràcter global i estadístic.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, del 25 de maig de 2018, en funció de la sensibilitat de les dades que ens proporciona.

Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

PRINCIPI DE QUALITAT, MENORS i REVOCACIÓ

El responsable del fitxer vetlla per mantenir la qualitat de les dades que vostè ens proporciona, assegurant que siguin adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat legítima del tractament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Els serveis de Hotel les brases no estan destinats a menors i Hotel les brases no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat. De conformitat amb el que disposa l'Art. 17 del Reglament que desenvolupa la LOPD vostè podrà revocar el consentiment en qualsevol moment. Si ens ha facilitat les seves dades personals a través de qualsevol mitjà respecte a serveis oferts per les web de Hotel les brases o vol revocar el consentiment prestat, diríjanos una adreça electrònica a la següent adreça de correu electrònic info@hotellesbrases.com, o bé per correu postal a carrer av / generalitat 27, sort 25560, Lleida, Espanya. En cas que la nostra política de protecció de dades hagués de variar a conseqüència de canvis legislatius o de criteris emanats de l'Agència de Protecció de Dades seria convenientment informat de qualsevol variació que sigui necessària introduir per complir amb la llei.All right reserved @ Hotel "Les Brases"
Design&Hosting: Adiell

Avís legal
Política de privacitat
SOCIAL MEDIA
Newsletter

Recomanem que llegeixis amb atenció la nostra Política de Privacitat abans de subscriure't.
Responsable »Sagatu Comercial Hotelera, S.L
Finalitat» Enviament de butlletins informatius i promocions d'interés per als usuaris
Legitimació »Consentiment de l'interessat.
Destinatari »Les dades facilitades estaran ubicats en els servidors de Dinahosting. (Més informació a: www.dinahosting.com)
Drets »Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les dades.

http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1060.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1061.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1062.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1063.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1064.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1065.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1066.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1067.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1068.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1069.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1070.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1071.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1072.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1073.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1074.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1075.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1076.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1077.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1078.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1079.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1080.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1081.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1082.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1083.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1084.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1085.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1086.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1087.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1088.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1089.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1090.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1091.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1092.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1093.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1094.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1095.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1096.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1097.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1098.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1099.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1100.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1101.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1102.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1103.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1104.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1105.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1106.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1107.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1108.html http://www.tumplastik.com/dist/css/system/natio951ans1109.html